فارسی    العربيه    English
محصولات

به طور خلاصه پرده هوا یک جت هوا با سرعت بسیار بالاست که لایه هوای محافظ را به وجود می آورد. این لایه هوا موجب به حداقل رساندن انتقال حرارت، رطوبت، گرد و خاک و ورود حشرات از طریق درهای باز می گردد. این سیستم یک انرژی جنبشی در هوا ایجاد می کند که این امر موجب به وجود آمدن مقاومتی در برابر نفوذ هوا و ذرات ناخواسته می شود. این امر در اماکن پر رفت و آمدی که به طور مرتب با محیط بیرون در ارتباط است بسیار مفید بوده و موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد

پرده هوا مدل HR مشاهده كاتالوگ

پرده هوا مدل HR جهت نصب به صورت افقی در بالای دربهای ورودی مورد استفاده قرار می گیرد.
این سیستمها در دو مدل روکار(E) و و توکار(H) برای دربهای اتوماتیک و دستی یک لنگه و دولنگه استفاده می شود. این امکان وجود دارد که سیستم به یک میکروسوئیچ متصل گردد که در دربهای اتوماتیک هنگام باز شدن درب فعال شود.
پرده هوای HR در سه قدرت برای ارتفاعهای مختلف طراحی میشود. در صورت نیاز جهت افزایش کارایی موثر می توان این سیستمها را به کوئل آبی یا الکتریکی مجهز نمود

مشخصات فنی:

1- بدنه از جنس ورق گالوانیزه (بدون اتصالات پیچ یا پرچ قابل رویت) با پوشش رنگ الکترواستاتیک (پودری) با استفاده از پلی استر سفید یا هر رنگ دیگری با شماره رال مشخص ساخته می شود.

2- نازل پرتاب هوا از جنس پروفیل آلومینیوم آنادایز شده با قابلیت چرخش ساخته می شود.

این نازل با متمرکز کردن هوای خروجی، هوای فشرده را چون یک حائل منسجم ایجاد می نماید.

پرده هوا مدل IP مشاهده كاتالوگ

پرده هوا مدل IP در اماکن صنعتی مانند کارخانجات، نیروگاهها، مرغداریها و سالنهای صنعتی جهت نصب به صورت افقی یا عمودی در بالا یا کنار دربهای ورودی مورد استفاده قرار می گیرد.
این سیستمها در دو مدل (U) جهت نصب در کنار درب و (S) در بالای درب مورد استفاده قرار می گیرد.
این امکان وجود دارد که سیستم به بک میکروسوئیچ متصل گردد که در دربهای اتوماتیک هنگام بازشدن درب فعال شود.

مشخصات فنی:

1- بدنه از جنس ورق گالوانیزه (بدون اتصالات پیچ یا پرچ قابل رویت) با پوشش رنگ الکترواستاتیک (پودری) با استفاده از پلی استر سفید یا هر رنگ دیگری با شماره رال مشخص ساخته می شود.

2- نازل پرتاب هوا از جنس پروفیل آلومینیوم آنادایز شده با قابلیت چرخش ساخته می شود.

این نازل با متمرکز کردن هوای خروجی، هوای فشرده را چون یک حائل منسجم ایجاد می نماید.

پرده هوا مدل IHP مشاهده كاتالوگ

پرده هوا مدل IHP در اماکن صنعتی مانند کارخانجات، نیروگاهها، مرغداریها و سالنهای صنعتی جهت نصب به صورت افقی یا عمودی در بالا یا کنار دربهای ورودی مورد استفاده قرار می گیرد.
این امکان وجود دارد که سیستم به بک میکروسوئیچ متصل گردد که در دربهای اتوماتیک هنگام بازشدن درب فعال شود.

مشخصات فنی:

1- بدنه از جنس ورق گالوانیزه (بدون اتصالات پیچ یا پرچ قابل رویت) با پوشش رنگ الکترواستاتیک (پودری) با استفاده از پلی استر سفید یا هر رنگ دیگری با شماره رال مشخص ساخته می شود.

2- نازل پرتاب هوا از جنس پروفیل آلومینیوم آنادایز شده با قابلیت چرخش ساخته می شود.

این نازل با متمرکز کردن هوای خروجی، هوای فشرده را چون یک حائل منسجم ایجاد می نماید.

پرده هوا مدل VC مشاهده كاتالوگ

پرده هوا مدل VC جهت نصب به صورت عمودی در کنار دربهای ورودی مورد استفاده قرار می گیرد.
این سیستمها برای دربهای اتوماتیک و دستی یک لنگه و دولنگه استفاده می شود. این امکان وجود دارد که سیستم به بک میکروسوئیچ متصل گردد که در دربهای اتوماتیک هنگام بازشدن درب فعال شود. همچنین نصب افقی این مدل نیز امکانپذیر می باشد.
پرده هوای VC در سه قدرت برای ارتفاعهای مختلف طراحی میشود. در صورت نیاز جهت افزایش کارایی موثر می توان این سیستمها را به کوئل آبی یا الکتریکی مجهز نمود

مشخصات فنی:

1- بدنه از جنس ورق گالوانیزه (بدون اتصالات پیچ یا پرچ قابل رویت) با پوشش رنگ الکترواستاتیک (پودری) با استفاده از پلی استر سفید یا هر رنگ دیگری با شماره رال مشخص ساخته می شود.

2- نازل پرتاب هوا از جنس پروفیل آلومینیوم آنادایز شده با قابلیت چرخش ساخته می شود.

این نازل با متمرکز کردن هوای خروجی، هوای فشرده را چون یک حائل منسجم ایجاد می نماید.

پرده هوا مدل VR مشاهده كاتالوگ

پرده هوا VR جهت نصب به صورت  عمودی کنار دربهای ورودی  مورد استفاده قرار میگیرد.
این سیستمها در 3 مدل  Cمخصوص دربهای گرد ( دربهای گرد دستی واتوماتیک ودربهای کشویی  )و مدلL,F  مخصوص دربهای تخت  استفاده میشود.
این امکان وجود دارد که سیستم به یک میکروسوئیچ متصل گردد که در دربهای اتوماتیک هنگام بازشدن درب فعال شود.
پرده هوای در سه قدرت برای ارتفاعهای مختلف طراحی می شود.درصورت نیاز جهت افزایش کارایی موثر می توان این سیستمها را به کوئل آبی یا الکتریکی مجهز نمود.

مشخصات فنی:

1- بدنه از جنس ورق گالوانیزه (بدون اتصالات پیچ یا پرچ قابل رویت) با پوشش رنگ الکترواستاتیک (پودری) با استفاده از پلی استر سفید یا هر رنگ دیگری با شماره رال مشخص ساخته می شود.

2- نازل پرتاب هوا از جنس پروفیل آلومینیوم آنادایز شده با قابلیت چرخش ساخته می شود. این نازل با متمرکز کردن هوای خروجی، هوای فشرده را چون یک حائل منسجم ایجاد می نماید. 

پرده هوا مدل PF مشاهده كاتالوگ

پرده هوای مدلPF جهت نصب به صورت افقی یاعمودی بالا یاکنار دربها مورد استفاده قرار می گیرد.
این سیستم باقدرت فوق العاده بالا مناسب جهت جلوگیری از ورود حشرات وگرد غباروتبادل حرارتی بین دومحیط مورد استفاده قرار می گیرد.(مناسب رستوران ها-شیرینی فروشی ها-آشپزخانه ها- دربهای اداری کارخانجات مواد غذایی وداروسازی)
این امکان وجود دارد که سیستم به یک میکرو سوئیچ متصل گرددکه هنگام بازشدن درب فعال شود.
در صورت نیاز جهت افزایش کارایی موثر می توان این سیستمها را به هیتر  الکتریکی وسیستمهای کنترل سرعت با نمایشگروکنترل ازراه دور- کنترل PLCو  BMSمجهز نمود.

مشخصات فنی:

1- بدنه از جنس ورق گالوانیزه (بدون اتصالات پیچ یا پرچ قابل رویت) با پوشش رنگ الکترواستاتیک (پودری) با استفاده از پلی استر سفید یا هر رنگ دیگری با شماره رال مشخص ساخته می شود.

2- نازل پرتاب هوا از جنس پروفیل آلومینیوم آنادایز شده با قابلیت چرخش ساخته می شود. این نازل با متمرکز کردن هوای خروجی، هوای فشرده را چون یک حائل منسجم ایجاد می نماید.


 

پرده هوا مدل HE مشاهده كاتالوگ

پرده هوا مدل HE     جهت نصب به صورت افقی در بالای دربهای ورودی مورد استفاده قرار می گیرد.
این سیستمها  در دو مدل C (بیضی گرد) و F( بیضی تخت ) برای دربهای اتوماتیک ودستی .یک لنگه ودو لنگه مورد استفاده قرار میگیرد.
این امکان وجود دارد که سیستم به یک میکرو سوئیچ متصل گردد که هنگام باز شدن دربها فعال شود.
پرده هوای مدل HE در سه قدرت بای ارتغاعهای مختلف طراحی میشود .در صورت نیاز جهت افزایش کارائی موثر توان این سیستمها را به کوئل آبی یا الکتریکی مجهز نمود.

مشخصات فنی:

1- بدنه از جنس ورق گالوانیزه (بدون اتصالات پیچ یا پرچ قابل رویت) با پوشش رنگ الکترواستاتیک (پودری) با استفاده از پلی استر سفید یا هر رنگ دیگری با شماره رال مشخص ساخته می شود.

2- نازل پرتاب هوا از جنس پروفیل آلومینیوم آنادایز شده با قابلیت چرخش ساخته می شود.

این نازل با متمرکز کردن هوای خروجی، هوای فشرده را چون یک حائل منسجم ایجاد می نماید.


 

پرده هوا مدل HC مشاهده كاتالوگ

پرده هوا مدل HC جهت نصب به صورت افقی در بالای درب های ورودی گرد مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم ها برای دربهای اتوماتیک و دستی گرد و کشویی مورد استفاده قرار می گیرد. این امکان وجود دارد که سیستم به یک میکروسوئیچ متصل گردد که هنگام باز شدن دربها فعال شود. پرده هوای مدل HC برای سه قدرت با ارتفاع های مختلف طراحی می شود. در صورت نیاز جهت افزایش کارایی موثر می توان این سیستم ها را به کوئل آبی یا الکتریکی مجهز نمود.

مشخصات فنی:

1- بدنه از جنس ورق گالوانیزه (بدون اتصالات پیچ یا پرچ قابل رویت) با پوشش رنگ الکترواستاتیک (پودری) با استفاده از پلی استر سفید یا هر رنگ دیگری با شماره رال مشخص ساخته می شود.

2- نازل پرتاب هوا از جنس پروفیل آلومینیوم آنادایز شده با قابلیت چرخش ساخته می شود. این نازل با متمرکز کردن هوای خروجی، هوای فشرده را چون یک حائل منسجم ایجاد می نماید.

پرده هوا مدل HD مشاهده كاتالوگ

پرده هوا مدل HD جهت نصب به صورت افقی در بالای دربهای ورودی مورد استفاده قرار می گیرد.
این سیستمها  برای دربهای اتوماتیک ودستی .یک لنگه ودو لنگه مورد استفاده قرار میگیرد.
این امکان وجود دارد که سیستم به یک میکرو سوئیچ متصل گردد که هنگام باز شدن دربها فعال شود.
پرده هوای مدل HDدر سه قدرت بای ارتغاعهای مختلف طراحی میشود .در صورت نیاز جهت افزایش کارائی موثر توان این سیستمها را به کوئل آبی یا الکتریکی مجهز نمود.
 

مشخصات فنی:

1- بدنه از جنس ورق گالوانیزه (بدون اتصالات پیچ یا پرچ قابل رویت) با پوشش رنگ الکترواستاتیک (پودری) با استفاده از پلی استر سفید یا هر رنگ دیگری با شماره رال مشخص ساخته می شود.

2- نازل پرتاب هوا از جنس پروفیل آلومینیوم آنادایز شده با قابلیت چرخش ساخته می شود.این نازل با متمرکز کردن هوای خروجی، هوای فشرده را چون یک حائل منسجم ایجاد می نماید.